1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

IMG 3549Маліноўскі Васіль Васільевіч
Першы прарэктар, дацэнт, кандыдат педагагічных навук

 

 

 

 

IMG 3549Маліноўскі Васіль Васільевіч
Першы прарэктар, дацэнт, кандыдат педагагічных навук

 

 

 

 

Бiяграфия

Васіль Васільевіч Маліноўскі, кандыдат педагагічных навук. Нарадзіўся ў 1957 г. у г. Віцебску. Скончыў матэматычны факультэт Віцебскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя С.М. Кірава ў 1979 г. З 1981 працуе ва ўніверсітэце на разнастайных пасадах. З 2007 г. – прарэктар па вучэбнай рабоце (ДА), з 2013 – першы прарэктар.

Публiкацыi

Аўтар 33 друкаваных работ па праблемах методыкі выкладання матэматыкі ў сярэдняй школе. У іх ліку:

1. Вінаградава А.В., Усціменка В.У., Маліноўскі В.У. Матэматыка: натуральныя лікі, сістэмы злічэння, сапраўдныя лікі. Курс лекцый. - Віцебск, УА «ВДУ імя. П.М. Машэрава », 2010.- 109 с.

2. Навумік М.І., Маліноўскі В.У., Казлоў А.А. Задачы матэматычных алімпіяд: - вучэбна-метадычны дапаможнік. - Віцебск, УА «ВДУ імя. П.М. Машэрава », 2010.- 105 с.

3. Маліноўскі В. В. Аб некаторых асаблівасцях сістэмы матэматычных практыкаванняў для самастойнай працы школьнікаў // Веснiк Вiцебскага дзяржаўнага Унiверсiтэт iмя П.М. Машэрава. -2003. - № 4 (30), - С. 100-104.

4. Гарадзецкая І.В., Лазука С.С., Саладкоў А.П., Маліноўскі В.У. Выкарыстанне альтэрнатыў ў фізіялагічным практыкуме як асновы біяэтычных выхавання // Веснік ВДУ.- 2010.- №6 (60). С.30-34.

5. Скринаус С.С, Маліноўскі В.В, Саладкоў А.П. Арганізацыя самастойнай працы студэнтаў у вышэйшай школе // Веснік ВДУ.- 2011.- №5 (65). С.112-117.

6. Маліноўскі В.У. Аб некаторых асаблівасцях працэсу навучання ў малалікіх класах. Веснік Елецкого дзяржаўнага ўніверсітэта ім. І.А. Буніна. Выпуск 27: Серыя «Педагогіка». №10, 2010, стр.135-140.

7. В.У. Маліноўскі. Узроўневую навучальныя матэрыялы па матэматыцы як сродак ажыццяўлення дыферэнцыраванага навучання, Веснік Елецкого дзярж. універсітэта, выпуск 17, Серыя «Педагогіка», 2008, С.221 -237.

8. Рыхтуемся да іспыту па матэматыцы: Матэрыялы ўступных экзаменаў па матэматыцы. / Уклад .: К. О. Ананченко, В. В. Маліноўскі. - Віцебск: Изд.-ць ВДУ ім. П. М. Машэрава. 2002.-80 с.

9. Ананченко К. О, Маліноўскі В. В. і інш. Матэматыка. Матэрыялы ўступных экзаменаў.  Віцебск, Выд. ВДУ ім. П.М. Машэрава, 2002. - 29 с.

10. Маліноўскі В. В. Аб некаторых асаблівасцях навучання ў малалікіх класах Актуальныя праблемы тэорыі і гісторыі педагогікі: Педагагічныя чытанні, прысвечаных памяці С. В. Сяліцкага. Віцебск, 2 лютым 2006 с. 275 - 279

11. Сямёнаў Е. Е .. Маліноўскі В. В. Дыферэнцыяцыя як аснова асобасна - арыентаванага навучання школьнікаў. Актуальныя праблемы тэорыі і гісторыі педагогікі: Педагагічныя чытанні, прысвеч. памяці С. В. Сяліцкага. Віцебск, 2 лютага 2006г. С. 312 - 315

12. Маліноўскі В.У. Вусныя практыкаванні як сродак дыферэнцыяцыі ў навучанні матэматыцы. Навука - адукацыі, вытворчасці, эканоміцы: матэрыялы XV (62) Рэг. навукова-практыч. конф. выкладчыкаў, навуковых супрацоўнікаў і аспірантаў, Віцебск 3-5 сакавіка 2010г., УА «ВДУ імя. П.М. Машэрава », 2010г. - С.420 -421.

13. Сямёнаў А.Е., Маліноўскі В.У. Некаторыя асаблівасці працэсу навучання ў малалікіх класах. Навука - адукацыі, вытворчасці, эканоміцы: матэрыялы XV (62) Рэгіянальнай навукова-практычнай канферэнцыі выкладчыкаў, навуковых супрацоўнікаў і аспірантаў, Віцебск 3-5 сакавіка 2010, УА «ВДУ імя. П.М. Машэрава », 2010г. - С.423-424.

14. Чыркін А.А., Маліноўскі В.У., Іванова М.В. Статыстычны аналіз тэставых заданняў па матэматыцы. Навука - адукацыі, вытворчасці, эканоміцы: матэрыялы XV (62) Рэгіянальнай навукова-практычнай канферэнцыі выкладчыкаў, навуковых супрацоўнікаў і аспірантаў, Віцебск 3-5 сакавіка 2010г., УА «ВДУ імя. П.М. Машэрава », 2010г. - С.427-429.

15. Шпак В.Г., Маліноўскі В.У., Шыцько В.У. Сумесная дзейнасць факультэта фізічнай культуры і спорту з «Лужаснянскай школай-інтэрнатам-гімназіяй для здольных і таленавітых дзяцей Віцебскай вобласці і яе перспектывы. Навука - адукацыі, вытворчасці, эканоміцы: матэрыялы XV (62) Рэгіянальнай навукова-практычнай канферэнцыі выкладчыкаў, навуковых супрацоўнікаў і аспірантаў, Віцебск 3-5 сакавіка 2010г., УА «ВДУ імя. П.М. Машэрава », 2010г. - С.407.

16. Чыркін А.А, Маліноўскі В.У. Аналіз вынікаў тэставання па матэматыцы ў 2010г. (На прыкладзе пункта тэставання №703 УА «ВДУ імя. П.М. Машэрава"). Навука - адукацыі, вытворчасці, эканоміцы: матэрыялы XVI (63) Рэг. навукова-практычнай канферэнцыі выкладчыкаў, навуковых супрацоўнікаў і аспірантаў, Віцебск 16-17 сакавіка 2011г., УА «ВДУ імя. П.М. Машэрава », 2011г.том 2, - с.142-145.

Узнагароды

1993 - Грамата

2007 - Ганаровая грамата Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

2010 - Нагрудны знак Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь "Выдатнік адукацыі".