Значная ўвага надаецца навукова-даследчай рабоце студэнтаў. Пры кафедры працуе студэнцкі навуковы гурток і клуб “Краязнавец”. Лепшыя студэнты пад кіраўніцтвам выкладчыкаў удзельнічаюць у Рэспубліканскіх конкурсах студэнцкіх навуковых работ, атрымліваюць дыпломы і становяцца лаўрэатамі, публікуюць вынікі сваёй даследчай работы ў навуковых зборніках.

@ Учреждение образования "Витебский государственный университет имени П.М. Машерова"