Навукова-даследчы сектар з'яўляецца структурным падраздзяленнем ВДУ імя П.М. Машэрава, які аб'ядноўвае і каардынуе навуковую і інавацыйную дзейнасць усіх структурных падраздзяленняў універсітэта, што выконваюць і забяспечваюць навуковыя даследаванні і распрацоўкі.

Гісторыя навукова-даследчага сектара цесна звязана з гісторыяй развіцця самога ўніверсітэта. Пасля надання ўстанове статусу ўніверсітэта (1995) роля навукі на факультэтах і кафедрах значна ўзрасла. Наспела неабходнасць у стварэнні адзінай структуры, якая б курыравала навуковую дзейнасць ва ўніверсітэце. Велізарная праца па арганізацыі такой структуры была праведзена кандыдатам біялагічных навук, дацэнтам Дарафеевым Анатолем Максімавічам.

3 мая 2000 г. загадам рэктара № 66-к па ўзгадненні з Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь быў створаны навукова-даследчы сектар (НДС) са штатным раскладам з пяці чалавек: начальнік, вядучы бухгалтар, вядучы эканаміст і два вядучыя інжынеры.

Першым начальнікам НДС была прызначана кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт Алейнікава Таццяна Рыгораўна. З 2002 па 2009 гг. навукова-даследчы сектар узначальваў кандыдат геолага-мінералагічных навук, дацэнт А.М. Галкін, з 2009 па 2014 – кандыдат гістарычных навук, дацэнт А.Л. Дзядзінкін, з 2015 года – кандыдат геолага-мінералагічных навук, дацэнт І.А. Красоўская.

@ Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава"