НАВУКОВЫЯ ШКОЛЫ

На сучасным этапе ва ўніверсітэце функцыянуюць 13 навуковых школ, якія атрымалі шырокае прызнанне ў Рэспубліцы Беларусь, а таксама ў краінах бліжняга і дальняга замежжа.

Навуковая школа “Тэорыя класаў Фітынгу і яе выкарыстання ў тэорыі груп”

Кіраўнік — доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар Вараб'ёў М.Ц.
Кантакты:+375(212)375836, +375(212)260026

Навуковая школа “Актуальныя праблемы анамастыкі”

Кіраўнік — доктар філалагічных навук, прафесар Мезенка Г.М.

Кантакты: +375(212)589673, +375(212)260026

Навуковая школа “Лінгвакультуралогія”

Кіраўнік — доктар філалагічных навук, прафесар Маслава В.А.
Кантакты: 375(212)379673, +375(212)260026

Навуковая школа “Біяхімія здаровага ладу жыцця”

Кіраўнік — доктар біялагічных навук, прафесар Чыркін А.А.
Кантакты:+375(212)375845, +375(212)260026

Навуковая школа “Этнапедагогіка”

Кіраўнік — доктар педагагічных навук, прафесар Арлова Г.П.
Кантакты:+375(212)371444, +375(212)260026

Навуковая школа “Нелінейны функцыянальны аналіз

Кіраўнік — доктар фізіка-матэматычных навук Трубнікаў Ю.В.

Кантакты: +375(212)375836, +375(212)260026

Навуковая школа “Экалогія чалавека”

Кіраўнік — доктар біялагічных навук, прафесар Прышчэпа І.М.
Кантакты: +375(212)374893, +375(212)260026

Навуковая школа “Комплекснае вывучэнне праблем мастацкай адукацыі, мастацтва і дызайну”

Кіраўнікі — доктар педагагічных навук, прафесар Вінаградаў В.Н., кандыдат педагагічных навук Бежанар Ю.П.

Навуковая школа “Мастацкая культура Віцебшчыны: гісторыя станаўлення і развіцця, сучасныя праблемы”

Кіраўнік — кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт Цыбульскі М.Л.

Кантакты: +375(212)375870; +375(29)718-20-91

Навуковая школа “Тэорыя і методыка навучання хіміі”

Кіраўнік — доктар педагагічных навук, прафесар Аршанскі Я.Я.

Кантакты +375(212)375845,+375(212)260026

Навуковая школа “Мастацкае народоведзянне”

Кіраўнік — доктар філалагічных навук, прафесар Бароўка В.Ю.

Кантакты:+375(212)379673, +375(212)260026\

Навуковая школа “Распрацоўка метадаў дыягностыкі і аднаўлення арганізма пры паталогіі і фізічных нагрузках”

Кіраўнік — доктар медыцынскіх навук, прафесар Піткевіч Э.С.

Кантакты +375(212)371313, +375(212)260026

Навуковая школа “Прыродна-тэхнічныя сістэмы Беларусі: заканамернасці функцыянавання, маніторынг і кіраванне”

Кіраўнік — доктар геолага-мінералагічных навук, прафесар Галкін А.М.

Кантакты: +375(212)375845, +375(212)260026

@ Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава"