Франц Сіўко  ˗  адзін з самых цікавых і арыгінальных сучасных празаікаў, спадчыннік класічных традыцый Яна Баршчэўскага і Уладзіміра Караткевіча. Аўтар зборнікаў аповесцей, апавяданняў, эсэ, замалёвак ”Апошняе падарожжа ў краіну ліваў”(1997), ”Асіметрыя”(2005), ”Выспы”(2011), ”Плебейскія гульні”(2015)  і інш. Займальнасць сюжэту, неардынарнасць прыёмаў мастацкага ўвасаблення аўтарскай задумы , глыбіня пранікнення ва ўнутраны свет герояў – адметныя рысы пісьма празаіка,  што робяць яго творы цікавымі для чытачоў самых розных узростаў.

Афиша Сивко

.

@ Учреждение образования "Витебский государственный университет имени П.М. Машерова"